CALENDARI ESCOLAR CURS 2018-19

CALENDARI ESCOLAR CURS 2018-19
Inici del curs
Dimecres, 12 de setembre de 2018

Horari de classes
Matins: Per a tot l’alumnat: de 9 a 12:30
Tardes: Per a tot l’alumnat: de 15 a 16:30

Jornada intensiva: En horari de 9 a 13h
El divendres, 21 de desembre de 2018
Del dilluns 10 al divendres 21 de juny de 2019

Vacances:
● Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos.
● Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

Dies festius:
Tots els determinats pel Departament de Treball i per l’Ajuntament, més quatre dies de
lliure disposició aprovats pel Consell Escolar del Centre:
Departament de treball:
● Divendres, 12 d’octubre de 2018 (Mare de Déu del Pilar)
● Dijous, 1 de novembre de 2018 (Tots Sants)
● Dijous, 6 de desembre de 2018 (La Constitució)
● Dimecres, 1 de maig de 2019 (Dia del treball)
Locals:
● Dilluns, 10 de setembre de 2018 (Festa Major)
● Dimarts, 19 de març de 2019 (Sant Josep)
De lliure disposició:
● Divendres, 2 de novembre de 2018
● Divendres, 7 de desembre de 2018
● Dilluns, 18 de març de 2019
● Dilluns, 13 de maig  de 2019

Fi de curs:
● Divendres, 21 de juny de 2019